یک دنیا خدمت با هزینه ای مقرون بصرفه

پایه ای

۲۹,۰۰۰ تومان
  • ارسال ۱۰ آگهی شغلی
  • ۳ شغل ویژه
  • ۱۵ روز نمایش شغل
  • پشتیبانی فعال ۲۴ ساعته

پیشرفته

۹۹,۰۰۰ تومان
  • ارسال ۵۰ آگهی شغلی
  • ۱۰ شغل ویژه
  • ۶۰ روز نمایش شغل
  • پشتیبانی فعال ۲۴ ساعته